THÔNG TIN NHÀ TRỌ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

THÔNG TIN NHÀ TRỌ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày hội việc làm VTEDCO- Đại học Hàng Hải Việt Nam

Ngày hội việc làm VTEDCO- Đại học Hàng Hải Việt Nam

Ngày hội việc làm VTEDCO- Đại học Hải Phòng

Ngày hội việc làm VTEDCO- Đại học Hải Phòng

Ngày hội việc làm VTEDCO - Trường Đại học Hải Phòng - Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Ngày hội việc làm VTEDCO - Trường Đại học Hải Phòng - Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

TƯ VẤN VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP- NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2022

TƯ VẤN VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP- NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2022

NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2022

NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2022

Các vị trí tuyển & lịch phỏng vấn cuối tháng 10.2021 tại VTEDCO Jobs

Các vị trí tuyển & lịch phỏng vấn cuối tháng 10.2021 tại VTEDCO Jobs

Tư vấn việc làm và định hướng nghề nghiệp - ngày hội việc làm Quận Kiến An 17/10/2021

Tư vấn việc làm và định hướng nghề nghiệp - ngày hội việc làm Quận Kiến An 17/10/2021

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

Tư vấn, giới thiệu việc làm tới bộ đội xuất ngũ tại Huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Tư vấn, giới thiệu việc làm tới bộ đội xuất ngũ tại Huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Tư vấn, giới thiệu việc làm tới bộ đội xuất ngũ tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Tư vấn, giới thiệu việc làm tới bộ đội xuất ngũ tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Đón tiếp và tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 600 quân nhân Hải Phòng hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương

Đón tiếp và tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 600 quân nhân Hải Phòng hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương

1900.5858.33