Cập nhật mức lương thuyền viên Quý I năm 2022

Cập nhật mức lương thuyền viên Quý I năm 2022

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNG HẢI HIỆN NAY

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNG HẢI HIỆN NAY

Nghề đi biển có còn hấp dẫn người lao động

Nghề đi biển có còn hấp dẫn người lao động

Thực trạng thuyền viên hàng hải Việt Nam hiện nay

Thực trạng thuyền viên hàng hải Việt Nam hiện nay

Cập nhật mức lương thuyền viên Quý IV năm 2021

Cập nhật mức lương thuyền viên Quý IV năm 2021

Diễn đàn Hàng hải toàn cầu kêu gọi sự thống nhất trong công nhận vắc - xin

Diễn đàn Hàng hải toàn cầu kêu gọi sự thống nhất trong công nhận vắc - xin

Kênh đào Panama sẽ thu phí phát thải khí nhà kính của tàu biển qua kênh

Kênh đào Panama sẽ thu phí phát thải khí nhà kính của tàu biển qua kênh

Châu Á đã chứng tỏ là một trong những nhà cung cấp thuyền viên hàng đầu thế giới

Châu Á đã chứng tỏ là một trong những nhà cung cấp thuyền viên hàng đầu thế giới

Liều thuốc tinh thần cho thuyền viên thời COVID – Kết nối internet

Liều thuốc tinh thần cho thuyền viên thời COVID – Kết nối internet

Tiết lộ mức lương thuyền viên hàng hải Quý 3 năm 2021

Tiết lộ mức lương thuyền viên hàng hải Quý 3 năm 2021

NGHỀ HÀNG HẢI - BẠN CÓ MUỐN THÀNH CÔNG?

NGHỀ HÀNG HẢI - BẠN CÓ MUỐN THÀNH CÔNG?

Hải Phòng: Hàng nghìn thuyền viên được tiêm vắc xin ngay trên tàu

Hải Phòng: Hàng nghìn thuyền viên được tiêm vắc xin ngay trên tàu

1900.5858.33