Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Công văn gửi các cấp công đoàn, khẩn trương phối hợp, đẩy nhanh thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khẩn trương chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đôn đốc, kiến nghị và phối hợp chủ doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Chính phủ về việc người lao động được hỗ trợ thuê nhà, như: Đối tượng, các điều kiện quy định về mức hỗ trợ và trình tự thủ tục về hồ sơ.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động đề xuất, kiến nghị và phối hợp hỗ trợ với chủ doanh nghiệp triển khai về việc lập danh sách, các biểu mẫu đăng ký thủ tục thực hiện hỗ trợ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Kiến nghị, phối hợp chính quyền đồng cấp giải quyết các vướng mắc phát sinh về trình tự thủ tục hồ sơ của người lao động để kịp thời được hỗ trợ; tổng hợp, báo cáo về Tổng Liên đoàn tình hình thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg tại địa phương, đơn vị; tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất.

Trước đó, ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động rất kịp thời, cần thiết để hỗ trợ nhằm giải quyết phần nào khó khăn về chỗ ở đối với người lao động.

Về triển khai hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động trong chương trình phục hồi sau đại dịch, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, dự kiến có khoảng 3,4 triệu lao động được hưởng chính sách theo đề xuất của các địa phương.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 2/8, đã xác nhận theo Mẫu số 02 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng, cho 34.865 đơn vị với 2.957.609 lao động có tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Xác nhận theo Mẫu số 03 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng cho 10.444 đơn vị với 174.529 lao động có tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tính đến ngày 2/8, các địa phương mới duyệt hồ sơ cho 17.356 doanh nghiệp với 1,2 triệu lao động tương đương 1/3 tổng số hồ sơ. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như Bắc Giang (38,5%), Thái Nguyên (33%)... Tuy nhiên, một số địa phương việc giải ngân rất chậm.

Về việc này, Chính phủ đã có bốn công điện chỉ đạo đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ sớm đến tay người lao động nhưng thực tế, 29 địa phương chưa giải ngân được đồng nào, trong khi, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là hạn cuối cùng nộp hồ sơ nhận hỗ trợ (ngày 15/8).

_Sưu tầm_

— Tin tức —
VTEDCO
– Website tuyển dụng trực tuyến

Bài đọc liên quan

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí

Nhật Bản 'bung cửa' cho lao động Việt

Nhật Bản 'bung cửa' cho lao động Việt

Thống nhất trình phương án nghỉ Tết Quý Mão 7 ngày

Thống nhất trình phương án nghỉ Tết Quý Mão 7 ngày

1900.5858.33