Từ ngày 09/09/2022, Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BCT (ngày 25-7-2022) quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí. Theo Điều 4 của thông tư, thời giờ làm việc của người lao động bảo dưỡng công trình khí như sau:

Thời giờ làm việc: Người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc, cụ thể:

+ Ca làm việc không quá 12 giờ trong 1 ngày.

+ Phiên làm việc tối đa là 7 ngày.

Zalo

Lao động công trình khí

Thời giờ nghỉ ngơi:

Nghỉ trong giờ làm việc:

+ Nghỉ trong giờ làm việc tuân thủ quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động.

+ Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

- Nghỉ chuyển ca; Nghỉ lễ, tết; Nghỉ hàng năm; Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương: Tuân thủ quy định tại Điều 110, Điều 112 và Điều 115 Bộ luật Lao động.

- Nghỉ hàng năm tuân thủ quy định tại Điều 113 và Điều 114 Bộ luật Lao động. Trường hợp không thể bố trí nghỉ hàng năm cho người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ chuyển phiên.

- Nghỉ chuyển phiên: Sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

* Làm thêm giờ:

- Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày

- Số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm

- Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định

_Sưu tầm_

— Tin tức —
VTEDCO
– Website tuyển dụng trực tuyến

Bài đọc liên quan

Cho phép cảng VIMC Đình Vũ tiếp tục được khai thác tàu container

Cho phép cảng VIMC Đình Vũ tiếp tục được khai thác tàu container

Kỹ Năng Viết Báo Cáo Và 7 Bước Giúp Bạn Viết Báo Cáo Một Cách Chuyên Nghiệp

Kỹ Năng Viết Báo Cáo Và 7 Bước Giúp Bạn Viết Báo Cáo Một Cách Chuyên Nghiệp

Tàu biển ngày càng lớn, cảng nước sâu đắt khách

Tàu biển ngày càng lớn, cảng nước sâu đắt khách

1900.5858.33