trung tâm ngoại ngữ KAM- Korean and More

trung tâm ngoại ngữ KAM- Korean and More

20-50 nhân viên

Hồ sơ công ty

Số Giấy phép kinh doanh

Đang cập nhật...

Ngày cấp

01/01/0001

Mã số thuế

Đang cập nhật...

Ngày thành lập

01/01/0001

Giới Thiệu

Đang cập nhật...

Thông tin công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

PHAN THỊ HUYỀN TRANG

NGÀNH NGHỀ

Giáo dục - Đào tạo/

ĐỊA CHỈ

Đang cập nhật...

Bản đồ

1900.5858.33