BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12

Thêm cơ hội cho lao động hồi hương

Thêm cơ hội cho lao động hồi hương

Từ 1/7/2023, lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con

Từ 1/7/2023, lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con

Rút BHXH 1 lần: Sẽ chỉ được rút 8% (Đề xuất)

Rút BHXH 1 lần: Sẽ chỉ được rút 8% (Đề xuất)

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 11

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 11

9 tháng, lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt kế hoạch năm

9 tháng, lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt kế hoạch năm

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9+10

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9+10

Tư vấn việc làm và định hướng -Ngày hội việc làm VTEDCO- Cao đẳng Hàng hải I

Tư vấn việc làm và định hướng -Ngày hội việc làm VTEDCO- Cao đẳng Hàng hải I

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí

Nhật Bản 'bung cửa' cho lao động Việt

Nhật Bản 'bung cửa' cho lao động Việt

Thống nhất trình phương án nghỉ Tết Quý Mão 7 ngày

Thống nhất trình phương án nghỉ Tết Quý Mão 7 ngày

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8+9

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8+9

  • ...
1900.5858.33