Hy Lạp - thị trường lao động mới

Hy Lạp - thị trường lao động mới

Đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho thuyền viên làm việc trên tàu tuyến trong nước

Đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho thuyền viên làm việc trên tàu tuyến trong nước

Sửa đổi quy định sử dụng người lao động nước ngoài

Sửa đổi quy định sử dụng người lao động nước ngoài

Cuộc đổ bộ của các siêu cảng tỉ USD

Cuộc đổ bộ của các siêu cảng tỉ USD

Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trên công trường 100 triệu đồng/vụ

Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trên công trường 100 triệu đồng/vụ

Mở tuyến vận tải biển đầu tiên từ Đà Nẵng đi thẳng đến Mỹ

Mở tuyến vận tải biển đầu tiên từ Đà Nẵng đi thẳng đến Mỹ

Doanh nghiệp không có đơn hàng, hàng trăm lao động mất việc

Doanh nghiệp không có đơn hàng, hàng trăm lao động mất việc

Sửa nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên

Sửa nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên

Những Điều Cần Biết Về Ngành Điện Tử Công Nghiệp

Những Điều Cần Biết Về Ngành Điện Tử Công Nghiệp

Ngày hội việc làm và Tư vấn nghề nghiệp quận Ngô Quyền năm 2023

Ngày hội việc làm và Tư vấn nghề nghiệp quận Ngô Quyền năm 2023

7 tháng, cảng biển Việt Nam đón gần 60.000 lượt tàu

7 tháng, cảng biển Việt Nam đón gần 60.000 lượt tàu

Why are woman seafarers amazing?

Why are woman seafarers amazing?

  • ...
1900.5858.33