Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 4 tháng đầu năm 2024, cả nước đã đưa được 48.363 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 38,69% kế hoạch.

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 04 năm 2024 là 12.430 lao động (2.710 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản 6.301lao động (2.592 lao động nữ), Đài Loan: 5.127 lao động (0 lao động nữ), Hàn Quốc: 108 lao động (0 lao động nữ), Trung Quốc: 137 lao động (0 lao động nữ), Singapore: 123 lao động (0 lao động nữ), Rumani: 101 lao động (20 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 04 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 48.363 lao động (14.193 lao động nữ) đạt 38,69 % kế hoạch năm 2024, (năm 2024, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là từ 125.000 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 29.665 lao động (10.840 lao động nữ), Đài Loan: 14.908 lao động (3.011 lao động nữ), Hàn Quốc: 815 lao động (0 lao động nữ), Trung Quốc: 535 lao động (0 lao động nữ), Singapore: 393 lao động (0 lao động nữ), Rumani: 320 lao động (28 lao động nữ), Thái Lan: 295 lao động (0 lao động nữ), Macao: 182 lao động (64 lao động nữ), Ả-rập Xê-út: 214 lao động (143 lao động nữ), Hungary: 164 lao động (26 lao động nữ) và các thị trường khác.

_Sưu tầm_

— Tin tức —
VTEDCO
– Website tuyển dụng trực tuyến

Bài đọc liên quan

Cơ hội việc làm hấp dẫn tại Hàn Quốc

Cơ hội việc làm hấp dẫn tại Hàn Quốc

Những thay đổi về tiền lương của doanh nghiệp khi thực hiện cải cách tiền lương

Những thay đổi về tiền lương của doanh nghiệp khi thực hiện cải cách tiền lương

Cước vận tải biển tăng, doanh nghiệp 'ngồi trên lửa'

Cước vận tải biển tăng, doanh nghiệp 'ngồi trên lửa'

1900.5858.33