Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Theo đó, Thông tư 29/2022/TT-BTC đã bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18/7/2022.

Cụ thể, tại Thông tư 29/2022/TT-BTC tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan đã không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo ngạch đối với tất các vị trí.

Theo đó, công chức là kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (đối với kế toán viên là ngành kế toán, kiểm toán, tài chính) và có chứng chỉ chương bồi dưỡng, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương.

Hiện hành, Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định rõ về yêu cầu tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán. Tuy nhiên, Thông tư 29/2022/TT-BTC đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán. Thay vào đó, chỉ yêu cầu công chức Kế toán viên cao cấp; Kế toán viên chính; Kế toán viên có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

Theo Thông tư 77/2019/TT-BTC cũng yêu cầu tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với công chức thuế, Nhưng tại Thông tư 29/2022/TT-BTC đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức chuyên ngành thuế. Thay vào đó, chỉ yêu cầu công chức Kiểm tra viên cao cấp thuế, Kiểm tra viên chính thuế, Kiểm tra viên thuế có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

Thông tư 29/2022/TT-BTC cũng đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức chuyên ngành thuế, công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia. Theo đó, chỉ yêu cầu công chức Kiểm tra viên cao cấp hải quan, Kiểm tra viên chính hải quan, Kiểm tra viên hải quan; công chức Kỹ thuật viên bảo quản chính; Kỹ thuật viên bảo quản có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

Trước đó, theo Công văn số 2499/BNV-CCVC, Bộ Nội vụ đề xuất sẽ có 74 ngạch công chức sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Và mới đây, đã áp dụng với công chức chuyên ngành hành chính, văn thư, tại Thông tư 02/2021/TT-BNV.

Ngoài ra, vẫn như Thông tư 77/2019/TT-BTC trước đây, công chức thuế, hải quan, kế toán được xếp lương như sau:

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/7/2022

_Sưu tầm_

— Tin tức —
VTEDCO
– Website tuyển dụng trực tuyến

Bài đọc liên quan

Năm 2022 có nên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản?

Năm 2022 có nên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản?

Đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Làm chủ Thất bại (Mà vẫn duy trì được danh tiếng của bạn)

Làm chủ Thất bại (Mà vẫn duy trì được danh tiếng của bạn)

1900.5858.33