Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 277 triệu tấn, tiếp tục tăng trưởng.

Tin từ Cục Hàng hải VN, 4 tháng đầu năm 2023, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 277,231 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), tăng tới 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển có mức tăng trưởng đạt trên 20% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó, cả hàng xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng mạnh. Hàng xuất khẩu đạt 67,082 triệu tấn, tăng 19% và hàng nhập khẩu đạt 85,498 triệu tấn, tăng 31%. Hàng nội địa đạt 123,426 triệu tấn, tăng 14% và hàng quá cảnh xếp dỡ đạt 1,225 nghìn tấn.

Đối với hàng hóa container thông qua cảng trong 4 tháng đạt 9,302 triệu Teu, tăng 27%. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 2,926 triệu Teu và hàng nhập khẩu đạt 2,963 triệu Teu, tăng lần lượt 22% và 20% so với cùng kỳ 2023. Riêng hàng container nội địa đạt 3,413 triệu TEU, tăng 38% với cùng kỳ năm trước.

Cục Hàng hải VN nhận định, đây là tháng thứ 3 liên tiếp khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển có mức tăng trưởng đạt trên 20% so với cùng kỳ năm trước (do cùng kỳ năm trước là những tháng có mức giảm nhất kể từ khi có dịch Covid-19. Bốn tháng đầu năm 2023 đã giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022).

Hiện tại, có thể cho thấy nền kinh tế đã có xu hướng hồi phục. Các khu vực có sản lượng cao nhất nước như TP.HCM, Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh đều có mức tăng trưởng từ 15% đến 36% so với cùng kỳ.

Một số khu vực khác có sản lượng tăng như Huế tăng 60%; Quy Nhơn tăng 37%, Cần Thơ tăng 45%, Thanh Hóa tăng 36.17%, Nghệ An tăng 19%; Quảng Ngãi tăng 17.2%; Đà Nẵng tăng 19%.

Tuy nhiên, vẫn có một số khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua nhỏ giảm như An Giang, Thái Bình, Quảng Trị, Đồng Tháp.

Cùng với mức tăng của khối lượng hàng hóa thông qua, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng trong 4 tháng đầu năm 2024 cũng tăng cao là 27% với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các khu vực có sản lượng container thông qua lớn Hải Phòng, TP.HCM, Vũng Tàu đều ghi nhận mức tăng từ 11% đến 43% so với cùng kỳ.

Khu vực Đà Nẵng tăng 22,81%, Đồng Nai tăng 96%, Nghệ An tăng 16%, Thanh Hóa tăng 28%; Một vài khu vực nhỏ giảm thấp như: Cần Thơ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Tháp.

Ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 5 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 346,539 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, hàng xuất khẩu ước đạt 83,853 triệu tấn, tăng 17% và hàng nhập khẩu ước đạt 106,873 triệu tấn, tăng 27%. Hàng nội địa ước đạt 154,283 triệu tấn, tăng 11% và ước hàng quá cảnh bốc dỡ đạt 1,531 nghìn tấn.

Lượng hàng container thông qua cảng biển tính theo Teu trong 5 tháng ước đạt 11,628 triệu Teu, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước., tăng cả về hàng xuất nhập khẩu và hàng container nội địa.

_Sưu tầm_

— Tin tức —
VTEDCO
– Website tuyển dụng trực tuyến

Bài đọc liên quan

Cơ hội việc làm hấp dẫn tại Hàn Quốc

Cơ hội việc làm hấp dẫn tại Hàn Quốc

Những thay đổi về tiền lương của doanh nghiệp khi thực hiện cải cách tiền lương

Những thay đổi về tiền lương của doanh nghiệp khi thực hiện cải cách tiền lương

Cước vận tải biển tăng, doanh nghiệp 'ngồi trên lửa'

Cước vận tải biển tăng, doanh nghiệp 'ngồi trên lửa'

1900.5858.33