Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ngày 05/4, tại trụ sở Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam đã diễn ra “Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len”.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Ga-rét Wat thay mặt Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len ký kết Bản ghi nhớ. Tham gia chứng kiến Lễ ký kết có ông Gra-ham Stu-át, Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh đang trong chuyến công tác tại Việt Nam. 

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác song phương giữa Việt Nam và Anh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (bên phải) thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Ga-rét Wat (bên trái) thay mặt Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len ký kết Bản ghi nhớ

Các nội dung của Bản ghi nhớ bao gồm:

  • Chia sẻ kiến thức chuyên môn về giáo dục nghề nghiệp;
  • Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chính sách giáo dục nghề nghiệp bền vững;
  • Chia sẻ kinh nghiệm về cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cung-cầu của ngành;
  • Hợp tác cải thiện năng lực quản trị, lãnh đạo, giảng dạy và đánh giá năng lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
  • Thúc đẩy công nghệ kỹ thuật số trong đào tạo trực tuyến; cải thiện khung thể chế giáo dục nghề nghiệp;
  • Triển khai các chương trình ngôn ngữ phù hợp trong giáo dục nghề nghiệp;
  • Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hai bên công nhận;
  • Công nhận bằng cấp và các chương trình đào tạo trong khuôn khổ công nhận nghề nghiệp, các hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
  • Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghệp.

Các nội dung hợp tác trên phù hợp với việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.