Kế hoạch xuất khẩu lao động Hàn Quốc 2024 (EPS 2024) dành cho người lao động ra sao? Lịch thi xuất khẩu lao động Hàn Quốc 2024?

Kế hoạch xuất khẩu lao động Hàn Quốc 2024 (EPS 2024) dành cho người lao động ra sao? Lịch thi xuất khẩu lao động Hàn Quốc 2024?

Số ngày phép năm chưa nghỉ hết sẽ được thanh toán tiền căn cứ vào đâu?

Số ngày phép năm chưa nghỉ hết sẽ được thanh toán tiền căn cứ vào đâu?

Hoàn thành nghị định quy định về tăng lương tối thiểu vùng trong tháng 5/2024

Hoàn thành nghị định quy định về tăng lương tối thiểu vùng trong tháng 5/2024

Chi trả cùng lúc 2 tháng lương hưu, trợ cấp vào tháng 1 tới

Chi trả cùng lúc 2 tháng lương hưu, trợ cấp vào tháng 1 tới

Sửa đổi quy định sử dụng người lao động nước ngoài

Sửa đổi quy định sử dụng người lao động nước ngoài

Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trên công trường 100 triệu đồng/vụ

Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trên công trường 100 triệu đồng/vụ

NÓNG: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 khoảng 5-6%

NÓNG: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 khoảng 5-6%

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế có hiệu lực trong tháng 7-2023

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế có hiệu lực trong tháng 7-2023

Hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Đề xuất tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập

Đề xuất tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập

Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm

Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm

Từ ngày 1/7/2023 các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi thế nào?

Từ ngày 1/7/2023 các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi thế nào?

1900.5858.33