Đề xuất tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập

Đề xuất tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập

Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm

Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm

Từ ngày 1/7/2023 các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi thế nào?

Từ ngày 1/7/2023 các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi thế nào?

Những thay đổi về BHYT 5 năm liên tục từ 2023 người lao động cần biết

Những thay đổi về BHYT 5 năm liên tục từ 2023 người lao động cần biết

Từ 1/7/2023, lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con

Từ 1/7/2023, lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con

Rút BHXH 1 lần: Sẽ chỉ được rút 8% (Đề xuất)

Rút BHXH 1 lần: Sẽ chỉ được rút 8% (Đề xuất)

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí

 Những trường hợp người lao động được nhận thêm tiền từ doanh nghiệp khi không đóng BHXH

Những trường hợp người lao động được nhận thêm tiền từ doanh nghiệp khi không đóng BHXH

Không phân biệt đối xử đối với lao động nữ

Không phân biệt đối xử đối với lao động nữ

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan

Hướng dẫn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp online mới nhất, sau bao lâu người lao động sẽ nhận được tiền?

Hướng dẫn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp online mới nhất, sau bao lâu người lao động sẽ nhận được tiền?

Chính thức: Tăng lương tối thiểu vùng cho NLĐ từ 01/7/2022

Chính thức: Tăng lương tối thiểu vùng cho NLĐ từ 01/7/2022

1900.5858.33