Sửa đổi quy định sử dụng người lao động nước ngoài

Sửa đổi quy định sử dụng người lao động nước ngoài

Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trên công trường 100 triệu đồng/vụ

Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trên công trường 100 triệu đồng/vụ

NÓNG: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 khoảng 5-6%

NÓNG: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 khoảng 5-6%

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế có hiệu lực trong tháng 7-2023

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế có hiệu lực trong tháng 7-2023

Hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Đề xuất tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập

Đề xuất tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập

Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm

Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm

Từ ngày 1/7/2023 các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi thế nào?

Từ ngày 1/7/2023 các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi thế nào?

Những thay đổi về BHYT 5 năm liên tục từ 2023 người lao động cần biết

Những thay đổi về BHYT 5 năm liên tục từ 2023 người lao động cần biết

Từ 1/7/2023, lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con

Từ 1/7/2023, lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con

Rút BHXH 1 lần: Sẽ chỉ được rút 8% (Đề xuất)

Rút BHXH 1 lần: Sẽ chỉ được rút 8% (Đề xuất)

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí

1900.5858.33