Tin tuyển dụng, việc làm tốt nhất

HEAD FORMAN- QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
CÔNG TY TNHH LUMITEX VIỆT NAM

15.000.000 - 20.000.000 vnđ

Thành phố Hải Phòng
1900.5858.33